AGP - 36 rokov v USA, 16 rokov na Slovensko                                              AGP – Partner v poľnohospodárstve                                              AMINOPLUS: No.1. chránená bielkovina v USA                                              Top chránená bielkovina, vo vynikajúcom pomere ceny a efektivitou                                              AMINOPLUS - bez formaldehydu, bez chemických prídavkov                                              AMINOPLUS - to je skutočný PLUS                                               AGP – kvalita, angažovanosť, spolahlivosť                                             „AGP helps farmers“

Konzultačné stretnutie, Informačný systém a AGP News – Všetko pre Farmárov

Zahájili sme nový program pod názvom „AGP helps farmers“. Veríme tomu, že keď v záujme producentov urobíme aspoň prvé kroky k našim spoločným cieľom, už to stojí za námahu. Napríklad s pánom Ing. Jánom Varjúm sme zahájili spoluprácu, aby sme mohli našich partnerov včas a podrobne informovať o rôznych príležitostiach podporujúcich ich rozvoj. O týchto témach sme zorganizovali konzultačné stretnutia, ktoré sa uskutočnili u jedného z našich majiteľov - Agrimpex v Trsticiach a u jedného z našich najväčších partnerov - PPD Rybany. V rámci tohto programu sme už vydali viac odborných magazínov, v ktorých známi odborníci rozoberali aktuálne situácie z ekonomiky a z krmovinárstva. Napríklad: List z Ameriky /Mr. Peter Mishek/, krmovinársky článok od p. Ing. Martina Rittera, analytický článok o mliečnom trhu od p. Ing. Pavla Sáňka /Mlecoop CZ/, ekonomický prospekt od p. Ing. Jána Varjú /Varjú consulting/ a všeobecná poľnohospodárska analýza od p. Ing. Ladislava Szilvássyho / Jó Gazda/. Prvé číslo vyšlo v približne 200 exemplároch, druhé číslo už v 500 exemplároch, ktoré sme sa snažili Vám všetkých doručiť osobne.